زمستان هیچ گاه بهار را نمی بیند ...

 

 

 

افسوس می خورم ...

                            چرا ؟

    چرا با رفتن تو ...

            بهار می آید ؟

آمدی در سرمای زمستان ...

                                 به سردی زمستان بودی ...

         به غم انگیزی شبهای تنهایی ...

به خشکی برف ...

              می روی ...

                       بهار می آید ...

به نظر معامله ی خوبی است ...

امید آن دارم بهار گلی بر چهره ات بنشاند ...

چه امید مبهمی ...

گردش روزگار خطا ندارد ...

زمستان هیچ گاه بهار را نمی بیند ...

/ 8 نظر / 28 بازدید
محسن

سلام. زمستان هیچوقت تابستان را نمیبیند!

حمید رضا

اینجا، همین ساعت... این یک دعوت برای تک تک ایرانیان هستش . شما هم دعوتین. اپم با: من, از تبار کورش....

اردشیر بابکان

روزگارتان اهورایی اگر علاقه دارید من در وبلاگم مطلب کوتاهی درباره پاسخی برای مدعیان برتری از دیدگاه زرتشت نوشتم اگر مایل هستید آن را بخوانید و دیدگاهتان را بیان کنید. با تشکر از شما دوست عزیز[گل]

رز

سلام اجی خوبی؟؟؟؟؟؟ چظوری . اون طرفا نمیای؟؟؟؟؟؟ بیا که این اپم فرق داره هاااا

love

*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*...•*..*•. .•*..*•. . .... .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.• .•*..*•. .•*.

اردشیر بابکان

روزگارتان اهورایی اگر علاقه دارید من در وبلاگم مطلب کوتاهی درباره پاسخی برای مدعیان برتری از دیدگاه زرتشت نوشتم اگر مایل هستید آن را بخوانید و دیدگاهتان را بیان کنید. با تشکر از شما دوست عزیز

یاسین

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل] [گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل] [گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل] [قلب] آرزومند آرزوهـــای قشـنگ برایت .روزت مبــــارک[قلب] [گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل] [گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل] [گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]